شما بیشتر به کدام ژانر از فیلم های ترسناک علاقه دارین ؟
(56.08%) 83
در سبک اسلشر یا جنایی (قتل و خون ریزی)
(43.91%) 65
در سبک موجودات فرازمینی (روح، جن، ...)

تعداد شرکت کنندگان : 148