شما بیشتر به کدام ژانر از فیلم های ترسناک علاقه دارین ؟
(51.06%) 48
در سبک اسلشر یا جنایی (قتل و خون ریزی)
(48.93%) 46
در سبک موجودات فرازمینی (روح، جن، ...)

تعداد شرکت کنندگان : 94