شما بیشتر به کدام ژانر از فیلم های ترسناک علاقه دارین ؟
(45%) 27
در سبک اسلشر یا جنایی (قتل و خون ریزی)
(55%) 33
در سبک موجودات فرازمینی (روح، جن، ...)

تعداد شرکت کنندگان : 60