شما بیشتر به کدام ژانر از فیلم های ترسناک علاقه دارین ؟
(44.44%) 20
در سبک اسلشر یا جنایی (قتل و خون ریزی)
(55.55%) 25
در سبک موجودات فرازمینی (روح، جن، ...)

تعداد شرکت کنندگان : 45