شما بیشتر به کدام ژانر از فیلم های ترسناک علاقه دارین ؟
(40%) 8
در سبک اسلشر یا جنایی (قتل و خون ریزی)
(60%) 12
در سبک موجودات فرازمینی (روح، جن، ...)

تعداد شرکت کنندگان : 20