شما بیشتر به کدام ژانر از فیلم های ترسناک علاقه دارین ؟
(43.24%) 16
در سبک اسلشر یا جنایی (قتل و خون ریزی)
(56.75%) 21
در سبک موجودات فرازمینی (روح، جن، ...)

تعداد شرکت کنندگان : 37